นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ซึ่งเราให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ การใช้งานเว็ปไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานต่าง ๆ ในเว็ปไซต์แล้ว


เครื่องหมายทางการค้า

บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริหาร และชื่อทางการค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็ปไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ทางเราไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร


ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่ง บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามตามสมควรอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดและการตกหล่นอาจเกิดขึ้นได้ในในเว็บไซต์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว


การเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์ภายนอก

เว็ปไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็ปไซต์อื่นๆ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็ปไซต์นั้นๆ